O firme

Spoločnosť Halvonik s.r.o. poskytuje vnútroštátnu a medzinárodnú preprava tovaru a materiálu rozličného druhu a veľkosti

Spoločnosť a doprava

Spoločnosť Halvonik s.r.o. je dlhoročným hráčom na trhu vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy primárne v Nitriskom regióne. Naša spoločnosť disponuje širokou paletou nákladných vozidiel pre rôzne účeli. Vieme zabezpečiť dlhodobo kontrahové typy prepráv ako sú dodávky do priemyslených parkov ako aj jednorázové prepravy nákladu na určené miesto. Vďaka dlhoročnej tradícii sme spoľahlivým partnerom v oblasti prepravy materiálu. Trádícia prepravy sa začína už v roku 2000 kedy spoločnosť fungovala formou žinostenského oprávnenia. Neustále narastajúci dopyt po kvalitných službách však vyústila k zmene na spoločnosť s ručením obmedzených v roku 2014. Od tej doby spoločnosť Halvonik s.r.o. zabezpečuje spoľahlivé prepravné služby pre svojich obhodných partnerov.

Adresa

Nové Sady 391, 951 24 Nové Sady, Slovensko

(+421) 0915808149

(+421) 0903808149

halvonik@halvonik.eu